Fibonacci Spiral vs Golden Spiral

Fibonacci spiral is in red, Golden spiral is in blue.